Samarbetspartners

Hälsa & Helhet, Kungsbacka web: helsaohelhet.se
Lotusgården, Kungsbacka web: lotusgarden.se
Actimera, Vallda web: actimera.se
OBS! Använd ” fotteknik” så bjuder Actimera på en personlig hälsoplan, värde 1050 kr
Team Sportia i Tranemo web: teamsportia.se
Jennys Fotvård i Vallda web: jennysfotvardivallda.se